SLUŽBY >> Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

Společnost JFP Servis, s.r.o. nabízí zpracování mezd v rámci komplexní služby klientovi, dále pak také jako samostatnou službu formou outsourcingu mezd. Z poskytovaných služeb se jedná zejména o:

 • výpočet měsíčních mezd
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • zpracování přehledů vyměřovacích základů na SSZ a ZP včetně podání
 • tisk výplatních pásek
 • vyhotovení přehledu mezd za zaměstnance
 • zpracování mzdových listů
 • vypracování potvrzení o příjmech
 • zpracování ročního vyúčtování daní za zaměstnance
 • zpracování výplatní sestavy
 • zpracování sestavy nemocenských dávek jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování sestavy záloh
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
 • zpracování přehledu čerpání dovolené
 • vypracování a vedení evidenčního listu důchodového pojištění
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • zastupování při jednáních a kontrolách na všech úřadech

Aktuality

!!! Účetnictví zdarma - AKCE DO 30.09.2013 !!!

Účetnictví zdarma. U nových zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nabízíme službu vedení účetnictví první dva měsíce po podpisu smlouvy se slevou ve výši „100%“.
více zde ->>